ادیان نیوز/ یک سازمان مردمی پاکستان در ایام محرم برای مردم اهل سنت و شیعه مجلس روضه امام حسین (ع) برگزار کرده و در این مجلس عزاداری امام حسین (ع) در شهر لاهور با پخش نذری متفاوت مورد تحسین عموم مردم و کاربران فضای مجازی این کشور قرار گرفتند.

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری حوزه یک سازمان مردمی پاکستان در ایام محرم برای مردم اهل سنت و شیعه مجلس روضه امام حسین (ع) برگزار کرده و در این مجلس عزاداری امام حسین (ع) در شهر لاهور با پخش نذری متفاوت از سالهای قبل مورد تحسین عموم مردم و کاربران فضای مجازی این کشور قرار گرفتند.
این سازمان مردم نهاد پاکستانی در مراسم عزاداری امام حسین (ع) در شهر لاهور به جای غذای و چای نذری به عزاداران درختچه رایگان توزیع کردند.

در شهر دیگری در پاکستان هم یک هیئت عزاداری در میان عزاداران کتاب های دینی و غیره را رایگان توزیع کردند و مورد تحسین عموم مردم پاکستان قرار گرفتند.
این حرکت متفاوت هیئت های عزاداری پاکستان پربحث ترین جریان در میان کاربران فضای مجازی این کشور بوده و “روزنامه دنیا” که یکی از روزنامه های معروف پاکستان می باشد، خبر توزیع کتاب رایگان در هیئت عزاداری را با تیتر “نذری جالب یک هیئت” منتشر کرده است.