خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

نسخه ای با سه دارو برای درمان کمبود محبت از امام جواد(ع)

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)، یکی از مشکلات امروز خانواده ها و جوامع مدرن کمبود محبت است. فرزندان خانواده می گویند: والدین همه همتشان را صرف تامین نیازهای مادی و فرستادن بچه ها به کلاس های گوناگون کرده اند، این کودکان از کمبود محبت و روابط عاطفی مخصوصا با والدین شکایت دارند.

شکایت والدین از عدم وجود رابطه دوستانه با فرزندان

والدین شکایتشان از عدم وجود ارتباط دوستانه با فرزندان و محرم اسرار نبودن برای فرزندانشان است و از خود می پرسند چرا وقتی مشکلی برای فرزندم پیش می آید اول دوستانش مطلع میشوند؟ چه کنم که با فرزندم دوست باشم؟ در خانواده همسران نیز از بی توجهی های متقابل و فاصله ها شکایت دارند.

یکی از اصلی ترین دلایل تمام مشکلات مذکور و دیگر مشکلات عاطفی را می توان کمبود محبت در جامعه و خانواده برشمرد.

انسان موجودی دو بعدی است، بعد جسمانی و بعد روحانی که هریک داری اهمیت خاص خود بوده و نمی توان آندو را جدای از هم یا یکی را مهمتر از دیگری دانست. ایندو بعد تاثیر مستقیمی بر هم دارند به گونه ای که اگر یکی از این ابعاد درگیر مریضی شود دیگر را هم درگیر کرده و نمی تواند به وظایف خود به خوبی عمل کند. مثلا اگر جسم انسان درگیر سرماخوردگی شود روی تفکر او نیز تاثیر گذاشته یا اگر انسانی افسرده باشد جسم او نیز حوصله ورزش کردن ندارد.

همانگونه که جسم انسان نیازهایی دارد که بعضی از آنها مانند آب و غذا و … برای جسم انسان اساسی و حیاتی هستند روح انسان نیز نیازهای دارد که برخی از آنها مانند نیاز به محبت اساسی محسوب میشوند.

نیاز به محبت از اساسی ترین نیازهای انسانی است

نیاز به محبت یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی است و کمبود آن تاثیر مستقیم بر جسم دارد، تحقیقات حکایت از این موضوع دارد که کمبود محبت حتی میتواند بر رشد قد نیز تاثیر داشته باشد.

امام جواد (ع) سه راه برای جلب محبت و درمان کمبود محبت این ویتامین حیاتی روح و روان بیان کرده و می فرماید: «سه خصلت جلب محبّت می کند: انصاف در معاشرت با مردم، همدردی در مشکلات آن ها، همراه و همدم شدن با معنویات.»که البته هر یک از این موارد نیازمند توضیح است.

اولین موردی که امام جواد(ع) می فرمایند انصاف در برخورد با دیگران است. اصلا انصاف یعنی چه؟ انصاف یعنی در برخورد با دیگری خود را به جای او گذاشته و به موضوع از زاویه دید او نیگاه کنیم، همان چیزی که امروزه از آن به درک متقابل تعبیر میشود.

یکی از اصلی ترین دلایل فاصله افتادن بین اعضای خانواده مسئله درک متقابل است

یکی از اصلی ترین دلایل فاصله افتادن بین اعضای خانواده و نزدیک شدن به دیگران همین مسئله درک متقابل است، وقتی فرزند خانواده یا همسر خانواده حس میکند اعضای خانواده حرفش را نمی فهمند و او را درک نمی کنند از خانواده فاصله گرفته و جذب دوستان و افرادی میشود که احساس میکند او را بهتر درک میکنند. همان چیزی که در حدیث امام جواد(ع) با عنوان انصاف از آن یاد شده است.

راه دومی که در حدیث امام(ع) برای جلب محبت تجویز می شود همدردی در مشکلات است اما امروزه در خانواده و جامعه وقتی برای یکی از اعضا مشکلی پیش می آید بجای همدردی و درک او، اولین اتفاقی که می افتد نصیحت و از آن بدتر سرکوفت زدن است با جملاتی مانند: “من به تو نگفته بودم… ، تقصیر خودت است … ، حقت است… ، اگر حرف مرا گوش میکردی و …” البته نصیحت بد نیست اما جایگاه و شرایط خود را دارد که وقتی کسی سرش به سنگ خورده موقعیت خوبی برای نصیحت نیست. نصیحت در این زمان و بدتر از آن سرکوفت زدن در این موقعیت باعث فاصله گرفتن فرد از خانواده و نزدیک شدن به افرادی که با او همدردی کنند و او را درک می کنند خواهد شد.

و سومین موردی که میتواند جذب محبت کند و باعث محبوب شدن در جامعه و خانواده شود همراه شدن با معنویات است. هر انسانی حتی بد ترین انسان ها دارای فطرتی هستند که انسان های معنوی و انسانهای که با معنویات خو کرده و خود را ساخته اند دوست دارند، برای همین است که در تمام جوامع می بینیم انسانهای معنوی از احترام خاصی برخورداند احترامی که نه از ترس قدرت به آنها گذاشته می شود و نه به طمع رسیدن سود و دفع ضرر بلکه احترامی واقعی و از ته دل و از روی عشق و علاقه. پس خودسازی، معنویات و کسب آن نیز باعث افتادن مهر انسان در دلها و جذب محبت واقعی آنهاست.

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.