آیت الله دژکام گفت: تمامی ادیان گذشته تاریخی پیش از اسلام نیز نورانی هستند و پس از دین اسلام، مجالی برای دین‌های ماقبل اسلام که کمال نایافته هستند نسبت به اسلام، نیست و ما نباید به آنها بی‌حرمتی کنیم.

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ آیت الله «لطف الله دژکام» در شورای فرهنگ عمومی با اشاره به سابقه طولانی تمدن در فارس گفت: از نظر تمدن، فارس با یک کثرت واقعی دارای فرهنگ‌های قبل و پس از اسلام سات.

نماینده ولی فقیه در فارسافزود: البته در این حوزه نباید نگاه انحصار گرایانه داشت زیرا باعث می‌شود هرکدام از گرایش‌ها با تعصب برخورد کنند و دچار مشکل شویم.

آیت الله دژکام تصریح کرد: اگر می‌خواهیم اسلامی و ایرانی را با هم تعریف کنیم باید بتوانیم تا این ۲ مورد را به خوبی با یکدیگر مرتبط ساخته و پیوند دهیم.

امام جمعه شیراز ادامه داد: تمامی ادیان گذشته تاریخی پیش از اسلام نیز نورانی هستند و پس از دین اسلام، مجالی برای دین‌های ماقبل اسلام که کمال نایافته هستند نسبت به اسلام، نیست و ما نباید به آنها بی‌حرمتی کنیم.

آیت الله دژکام اضافه کرد: بزرگان دینی، اصل این موضوع را قبول دارند و نباید اجازه داد تا جریان سازی سیاسی مخالف نظام در این حوزه مشکل ایجاد کنند.

امام جمعه شیراز در این جلسه همچنین با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی در حوزه گردشگری گفت: در توسعه گردشگری اگر برنامه‌ریزی لازم را نداشته باشیم دچار معضل هویتی خواهیم شد.

  • منبع خبر : شبستان