بررسی انحرافات پولس در مسیحیت در ماهنامه «معرفت»

0

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ دویست و شصتمین شماره ماهنامه علمی ترویجی «معرفت» به صاحب‌امتیازی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و مدیرمسئولی سیداحمد رهنمایی منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «اوصاف شیعیان واقعی؛ عدالت‌ورزی و تسلیم بودن در برابر حق»، «سیر تطور جهان‌شناسی اسماعیلیه و تاثیر آن بر دعوت دینی آنان»، «مقایسه تطبیقی ـ تاریخی جنبش‏‌های انقلابی و گروه‏‌های افراط‌گرا در تطورات تاریخ اسلام و مسیحیت»، «پولس و انحرافات او در مسیحیت»، «بررسی مسیحیت در ادوار فکری هگل»، «بررسی جایگاه روح در انسان‌شناسی یهودیت»، «جایگاه دین در پارادایم سایبری»، «ترجمه و نقد بخش مربوط به جهاد اسلامی از مقاله «دین، خشونت و جنگ‌های مقدس» نوشته هانس کونگ»، «رفتار مسلمانان و مسیحیان در فتح اندلس و جنگ‌های صلیبی؛ انعکاس نگاه قرآن و کتاب مقدس به برخورد با دشمنان در جنگ».

پولس و انحرافات او در مسیحیت
در چکیده مقاله «پولس و انحرافات او در مسیحیت» می‌خوانیم: «پولس، ازجمله چهره‌های مؤثر در مسیحیت است، که ابتدا شخصی یهودی‌مسلک بوده، و بنا بر اتفاقی که در راه تبلیغ یهودیت برای او افتاد به مسیحیت روی آورد و خود را از رسولان مسیحی معرفی کرد. وی براساس مسیحیتِ مطابق افکار خود نامه‌هایی در غالب دستوراتی برای اداره کلیسا، موعظه و گاهی توبیخ برای مسیحیان نوایمان نوشته است. در این نوشتار با بررسی سفرها، نامه‌ها، افکار و عقاید نام برده، به دنبال این هستیم که چه اندازه آن‌ نامه‌ها مطابق دستورات حضرت عیسی علیه السلام است تا بتوان آن را به‌عنوان زیربنای عقاید مسیحیت پذیرفت. در این تحقیق، به روش توصیفی ـ تحلیلی، به این نتیجه رسیدیم که عقاید وی نه‌‌تنها مخالف تعلیمات مسیح است، بلکه انحرافاتی است که برگرفته از عقاید ادیان غیرآسمانی پیش از مسیحیت است، که پولس قبل از روی آوردن به مسیحیت، با آن‌ها آشنا بوده و در نتیجه مسیحیان را از تعلیمات حضرت عیسی علیه السلام و حواریان جداکرده است.»

جایگاه دین در پارادایم سایبری
در طلیعه مقاله «جایگاه دین در پارادایم سایبری» آمده است: «تحولات شکل‌گرفته در عرصه سایبری به اعتراف جامعه‌شناسان، به‌مثابه یک پاردایم متفاوت نسبت به دوره‌های گذشته است. پارادیم سایبری تحولات شگرفی را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی به ‌وجود آورده است. با توجه به نقش هدایتگری دین در همه عرصه‌ها و در نتیجه لزوم نقش‌آفرینی آن، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به تبیین جایگاه دین در پارادایم سایبری پرداخته است. دین با تعریف سبک زندگی خاصی مبتنی بر معارف اعتقادی و ارزشی خود، می‌تواند فناوی‌های مختلف، ازجمله فناوری سایبری را از جهت نوع و میزان اهتمام به آن، جهت‌دهی کند و از این جهت نقش راهبردی خواهد داشت و از سویی دیگر، از رهگذر تبیین دیدگاه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود، برای برون‌رفت از چالش‌های فرهنگی، اجنماعی، سیاسی و اقتصادی به ارائه راه‌کارهای اصلاحی بپردازد.»

شاید دوست داشته باشید