‌نوبت پاییز فصلنامه «روشنا» با طرح مسائلی نظیر سرنوشت قانون ضدفرقه، مسیحیت تبشیری، تصوف، بهائیت و انجمن حجتیه منتشر شد.

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ هشتاد و دومین شماره از فصلنامه تخصصی فرق و ادیان(روشنا ) در حالی منتشر شد که در این شماره، بررسی یکی از چالش‌برانگیزترین و در عین‌حال، مهم‌ترین مقولات حوزه فرق و ادیان،‌ یعنی «قانون ضدفرقه» در قالب یک پرونده ویژه (فرقه‌ها در میزان)، در دستورکار قرار گرفته‌ است.

این در حالی است که در سایر بخش‌های فصلنامه نیز مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها، مقالات، گزارش‌ها و یادداشت‌های تحلیلی در باب بهائیت،‌ انجمن‌حجتیه، تصوف، فرق نوظهور و مسیحیت‌تبشیری با در نظر گرفتن مسائل روز، ارائه شده‌ است.

در نوبت پاییز ۱۳۹۸ روشنا مخاطب در بخش بهائیت با طرح مسائلی نظیر جشن تولد تروریست، عاشقی گر زین سر و گر زان سر است /عاقبت ما را بدان سر رهبر است و کینه بابیان از علمای شیعه روبرو می‌شود.
همچنین در بخش انجمن‌حجتیه؛ موضوعاتی نظیر تقیه سیاسی، کژفهمی‌های انجمن و مدارس مذهبی یا تشکیلاتی؟ پرداخته شده است.

مخاطب در بخش ادیان، قوانین «ضدفرقه»، «پلورالیسم سیاسی» و جریان‌های فرقه ای، انعکاس واقعیتها از مسیر قانون، نگاه فقهی به اقلیت، فرقه‌گرایی و قانون، تصویب «قوانین ضدفرقه»، نیازمند اهل فن است، لزوم بومی‌سازی قوانین، «اقلیت‌های دینی» از «فرقه‌گرایی» آسیب خورده‌اند، قانون ضدفرقه از نگاه کارشناسان و متولیان به نام «مذهب» می‌خواند.

ناخالصی‌های فقری، متحدان بالقوه، تصوف و سیاست، عرفان و معنویت، چالش‌ها و فرصت‌ها در بخش تصوف مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است.

در بخش مسیحیت‌ تبشیری نیز مسائلی نظیر اتحاد مسیحیان علیه ایران، اولین مخالفان مسیحیت اوانجلیستی خودِ مسیحیان هستند، مسیح در قرآن و شبهات صلیبی مورد کاوش قرار گرفته است.

در بخش پایانی نیز با عنوان فرقه‌های نوظهور موضوعاتی چون جنس لطیف و کمال‌گرایی، فرقه‌ها و رژیم غذایی
گرفتار «افراط» «تفریط» نشویم و فرقه‌گرایی و«هویت ملی» بیان شده است.

  • منبع خبر : فارس