گفتگوی اسلام و مسیحیت عامل همگرایی

0

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ ​آقای ابوذر ابراهیمی ترکمان در حاشیه یازدهمین دور از گفتگو‌های سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی با شورای پاپی گفتگوی ادیان گفت: در ده دور گفتگو‌های گذشته، آشنایی‌های بسیار زیادی میان علمای اسلام و مسیحیت ایجاد شد.

وی افزود: دستیابی به نقاط مشترک فکری و مذهبی موجب افزایش هفکری و همگرایی در مجامع بین المللی شده است.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه یازدهمین دور از گفتگو‌های اسلام و مسیحیت کاتولیک در قالب چند نشست تخصصی برگزار می‌شود اضافه کرد: یکی از نشست‌های تخصصی با موضوع اسلام و مسیحیت در خدمت انسان است.

ابراهیمی ترکمان اضافه کرد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، گفتگو‌های دیگری نیز با کلیسا‌های یونان، فرانسه، ایتالیا و اتریش نیز داشته، اما بهترین و موفق‌ترین گفتگو‌های پیش رونده با کلیسای کاتولیک (پاپی) بوده است.

آیوسو گیسو، رئیس شورای پاپی گفتگوی ادیان
گفتگو، تنها داروی درمان آلام بشر

رئیس شورای پاپی گفتگوی ادیان، گفتگو را تنها داروی شفابخش درد‌های بشر برشمرد.

کاردینال میگل آنجل آیوسو گیسو در حاشیه یازدهمین دور گفتگو‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کلیسای کاتولیک (پاپی) در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: به نظر می‌رسد گفتگو، تنها راه شفابخش درد‌های بشر است که هم اکنون در جهان پراکنده شده است.

وی افزود: گفتگو تنها راه آزادی خانواده انسان هاست.

آقای آیوسو گیسو برگزاری گفتگو‌های اسلام و مسیحیت را که اکنون در یازدهمین دور آن قرار دارد در تسکین آلام بشر موثر ارزیابی کرد و گفت: جامعه بشری اکنون نیازمند گفتگوست.

رئیس شورای پاپی گفتگوی ادیان از میزبانی ایران برای برگزاری یازدهمین دور گفتگوی اسلام و مسیحیت قدردانی کرد.

آغاز یازدهمین دور گفتگوی ادیان با کلیسای پاپی
یازدهمین دور گفتگو‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با کلیسای کاتولیک (پاپی) آغاز شد. یازدهمین دور گفتگو‌های ایران و کلیسای کاتولیک صبح امروز آغاز شد و تا فردا ادامه خواهد داشت.

در این گفتگو‌ها کاردینال میگل آنجل آیوسو گیسو، رئیس شورای پاپی گفتگوی ادیان و آقای ابوذر ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ریاست دو گروه گفتگو کننده را بر عهده دارند.

این گفتگو‌ها به منظور افزایش آشنایی بیشتر و تعیین نقاط مشترک فکری و ذهنی در اسلام و مسیحیت برگزار می‌شود

شاید دوست داشته باشید