در نشست ادیانی کلیسای کاتولیک مانیل، عالیجناب پابیللو نقش گفت‌وگو را برای شناخت یکدیگر مهم دانست و شرط موفقیت گفت‌وگوها را در آن دانست که طرفین صرفا خود را بر حق و طرف مقابل را ناحق ندانند، بلکه در بستر احترام و درک متقابل گفت‌وگوها انجام پذیرد تا همکاری، همزیستی مسالمت‌آمیز و دوستی ایجاد شود.

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ مرتضی صبوری، رایزن فرهنگی کشورمان در فیلیپین،دیروز (۱۳ آذرماه) با عالیجناب برودریک پابیللو، اسقف مانیل و جمعی از مقامات کلیسایی و دانشگاهی دیدار و نشست ادیانی کلیسای کاتولیک مانیل شرکت کرد.

کشیش کارلوس ریاس، مسئول امور گفت‌وگوی ادیان کلیسای کاتولیک در سخنان کوتاهی به مهمانان خیر مقدم گفت و سپس، عالیجناب پابیللو در سخنرانی خود، هدف از این نشست را بحث و گفت‌وگو برای برنامه سال آینده میلادی عنوان کرد.

وی به گرامیداشت پانصدمین سال ورود مسیحیت به فیلیپین و برگزاری همایشی پیرامون بررسی نقش گفت‌وگوهای ادیانی در ایجاد هماهنگی و همبستگی در بین مردم اشاره کرد.

عالیجناب پابیللو نقش گفت‌وگو را برای شناخت یکدیگر مهم دانست و شرط موفقیت گفت‌وگوها را در آن دانست که طرفین صرفا خود را بر حق و طرف مقابل را ناحق ندانند، بلکه در بستر احترام و درک متقابل گفت‌وگوها انجام پذیرد تا همکاری، همزیستی مسالمت‌آمیز و دوستی ایجاد شود.

صبوری، رایزن فرهنگی کشورمان در مانیل هم در سخنانی، اظهار کرد: گفت‌وگوی ادیانی در عصر حاضر یک ضرورت است و در زمانی که عده‌ای به دنبال حذف دین و یا به حاشیه راندن دین در جوامع هستند، می‌توان با برگزاری گفت‌وگوهای سازنده دینی، بر نقش و مسئولیت و قابلیت دین در حل مشکلات جوامع بشری تأکید کرد.

وی به جایگاه مهم گفت‌وگوی ادیانی در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: مرکز گفت‌وگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بیش از سی سال است که با مراکز ادیانی مختلف جهان از جمله فیلیپین گفت‌وگوهای دینی برگزار می‌کند و اخیرا نیز دور یازدهم گفت‌وگوی دینی با واتیکان را در تهران برگزار کرد.

صبوری تأکید کرد: رایزنی فرهنگی ایران در مانیل هم با توجه به همین ضرورت و اهمیت گفت‌وگوی ادیانی در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست ادیانی در آینده نزدیک است.

  • منبع خبر : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی