تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

بررسی تطبیقی حقوق خانوادگی زن در اسلام و زرتشت

به گزارش ادیان نیوز (ردنا)، چنانچه بدیهی است مطالعه تطبیقی میتواند بستر مناسبی جهت درک بهتر ادیان آسمانی از یکدیگر بوده و جهت همدلی و آشنایی بیشتر با زرتشتیان به عنوان اقلیت دینی در ایران بر آن شده تا مقایسه ای تطبیقی در حقوق خانوادگی زن در این دو دین داشته باشد.

در پایان نامه حاضر، در تطبیق این دو دین با نقاط مثبت فقه اسلام نسبت به حقوق خانواده بیشتر آشنا شده و دقت نظر فقها در حواشی و جزئیات قابل تحسین است. با ریزبینی و نگاه جامع به زندگی زناشویی در می یابیم دیدگاه اسلام و زرتشت بسیار به هم نزدیک بوده و در خیلی از مطالب با هم مشترک می باشند. با توجه به این که هر دو دین برای امر ازدواج (با تفاوت در نوع ازدواج ها) تقدس قائل شده اند، لیکن دین زرتشت چون مهریه را مقابل طلاق می داند، مهریه ایی برای زن قائل نمی شود بر خلاف اسلام که این دو مقوله را از هم جدا می داند و مهریه را مختص طلاق نمی داند.

در مورد حضانت نیز تفاوت چشم گیری بین این دو دین دیده می شود.خواننده پس از مطالعه این  پایان نامه به وضوح درک خواهد کرد با وجود تفاوت ها، منشاء وحیانی در دو دین یکی می باشد .نتیجتا ً می توان گفت اسلام نسبت به دین باستانی زرتشت، دین کامل شده ای می باشد و برخی احکام و فروعاتی که در زرتشت مطرح نشده و یا به صورت خلاصه آمده در اسلام لحاظ گردیده و کامل گشته است.

واژگان کلیدی: اسلام – زرتشت –  حق – ازدواج – طلاق – نفقه – مهریه –حضانت – تمکین – نشوز .

اهداف تحقیق
از اهداف تحقیق می توان به این موارد اشاره کرد :

پاسخ گویی به شبهات وارده در تطبیق ادیان
مقایسه جایگاه و حقوق خانوادگی زن پیش از اسلام و پس از اسلام در ایران
پاسخ گویی به سئوالات دانش آموزان در گیر با تبلیغات سوء رسانه های غربی
یافتن منشاء واحد ادیان
جذابیت ایران باستان و به تبع آن دین حاکم بر آن زمان.
یافتن وجوه تشابه و تفاوت مسائل حقوقی زن امروز و زن در ایران باستان.
سوالات تحقیق
از سوالات تحقیق می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

از لحاظ حقوقی زن کنونی برتر است یا زن در ایران باستان؟
از لحاظ موقعیت اجتماعی و فرهنگی زن کنونی برتر است یا زن در ایران باستان؟
حقوق زنان در دین زرتشت در مقایسه با اسلام تا چه حد متفاوت است؟
عظمت زن در انگاره های تاریخی که به چشم می خورد مرتبط با دین او بوده یا به جایگاه اجتماعی ناشی از حاکمیت در آن زمان؟
زن در دین اسلام از اهمیت بیشتری برخوردار است یا زن در دین زرتشت؟
با توجه به تغییرات زمان و نیازهای اجتماعی، آیا دین باستانی زرتشت تامین کننده نیازهای زن امروز می باشد؟

فهرست مطالب :
چکیده

فصل اول :

۱-۱ بیان مساله.. ۲

۲-۱پیشینه تحقیق.. ۳

۳-۱روش تحقیق.. ۳

۱- ۴ اهداف تحقیق.. ۳

۱-۵ سوالات تحقیق.. ۴

۶-۱فرضیه های تحقیق.. ۵

۷-۱ نکته تکمیلی.. ۵

۸-۱ واژه شناسی.. ۶

فصل دوم :

۲-۱  نگاهی مختصر به دین زرتشت:.. ۹

۲-۲ جنبه های اساسی دین زردشت:.. ۱۱

۲-۳ تفاوت فلسفه آفرینش زن و مرد.. ۱۲

۲-۴ جایگاه زن قبل از اسلام.. ۱۳

۲-۵ جایگاه زن بعد از اسلام.. ۲۷

فصل سوم

۳-۱ ازدواج در اسلام.. ۳۲

۳-۲ فلسفه ی ازدواج :.. ۳۵

۳-۳ ازدواج درآیین زرتشت.. ۳۵

۳-۴ معیارهای انتخاب همسر در اسلام.. ۳۷

۳-۶ خواستگاری در اسلام.. ۴۱

۳-۷ خواستگاری در زرتشت:.. ۴۴

۳-۸ نامزدی در اسلام.. ۴۵

۳-۹ نامزدی در زرتشت.. ۴۷

۳-۱۰ قابلیّت صحی برای ازدواج در اسلام.. ۴۹

۳-۱۲ انواع ازدواج در اسلام.. ۵۳

۳-۱۳ انواع پیوند زناشویی در زرتشت.. ۵۴

۳-۱۴ موانع نکاح.. ۵۷

۳-۱۵ اسباب تحریم در زرتشت ، موارد و موانع زناشویی.. ۶۵

۳-۱۶ توهم ازدواج با محارم در آیین زرتشت.. ۶۵

۳-۱۷ شرایط صحت نکاح در اسلام.. ۶۷

۳-۱۸ شرایط ازدواج در آیین زرتشت.. ۷۰

۳-۱۹ تعدد زوجات در تربیت اسلامی.. ۷۲

۳-۲۰ تعدد زوجات در آیین زرتشت.. ۷۳

۳-۲۱ ازدواج با مرتدان در اسلام.. ۷۳

۳-۲۲ تکرار ارتداد.. ۷۶

۳-۲۳ ازدواج با مرتدان از دیدگاه فقهای اسلام.. ۷۸

۳-۲۴ ازدواج با مرتدان در آیین زرتشت.. ۷۹

فصل چهارم

۴-۱ مهریه.. ۸۳

۴-۲ تمکین و نشوز.. ۸۸

۴-۲تمکین و نشوز در زرتشت.. ۹۴

۴-۳ نفقه.. ۹۴

فصل پنجم :

۵-۱ تعریف و خصوصیت‏های طلاق.. ۱۰۳

۵-۲ تاریخچه طلاق در برخی جوامع و ادیان.. ۱۰۵

۵-۴ طلاق در مذاهب اهل تسنن.. ۱۱۰

۵-۵ ارکان طلاق.. ۱۱۲

۵-۶ شرایط طلاق.. ۱۱۳

۵-۷ اقسام طلاق در قانون مدنی.. ۱۱۳

۵-۸ اقسام طلاق در فقه شیعه.. ۱۱۴

۵-۹ موجبات طلاق.. ۱۱۶

۵-۱۰ مواردی که فقط زن می‏تواند تقاضای طلاق کند.. ۱۱۷

۵-۱۱ تدابیراسلام برای پیشگیری ازطلاق.. ۱۱۹

۵-۱۳ خلع و مبارات.. ۱۲۳

۵-۱۴ طلاق در آیین زرتشت.. ۱۲۵

فصل ششم

۶-۱ حضانت در اسلام.. ۱۲۹

۶-۲ حضانت در زرتشت.. ۱۳۲

۶-۳ ماهیت حقوقی حضانت.. ۱۳۳

۶-۴ نقش والدین در حضانت.. ۱۳۴

۶-۵ قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها   ۱۴۲

۶-۶ حضانت و نگهداری اطفال.. ۱۴۳

۶-۷ ولایت قهری و قیمومت در زرتشت.. ۱۴۴

۶-۸ فرزند خواندگی و پُل‌گذاری در زرتشت.. ۱۴۵

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.