ایدئولوژی عرفان‌های کاذب

0

ردنا (ادیان نیوز) / برخلاف ادعای ظاهری عرفان‌های کاذب که مدعی اند بدون تغییر دین می‌توانید، پیرو فرقه باشید و همزمان ضمن عضویت در فرقه به اعتقادات دینی خود پایبند بمانید؛ اکثریت افراد پس از آشنایی با فرقه‌ها، تغییر دین می دهند و اعتقادات فرقه را به عنوان ایدئولوژی می‌پذیرند.

کم نیستند خانواده‌هایی که اذعان می‌کنند فرزندشان پیش از به دام افتادن در فرقه در مراسم‌های مذهبی شرکت می کردند، اما هم اکنون پس از جذب در فرقه، نماز و مناسک دینی را ترک کرده و به اذکار و اوراد فرقه می‌پردازند.

پایان پیام/م

شاید دوست داشته باشید