خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

آشنایی مختصری با آئین نیایش کلیسای شرق آشور

ردنا (ادیان نیوز)؛ آئین نیایش کلیسای شرق در قرن هفتم توسط پاتریارک ایشو یهب سوم تصویب شد. سال کلیسائی بر محور عید رستاخیز و در درجه دوم عید میلاد و تعمید مسیح برنامه ریزی شده است که به چند هفته (شاووعه) تقسیم می گردد. این هفته ها عبارتند از:

۱- بشارت حضرت مریم (صوبارا)

۲-  ظهور و تعمید مسیح (دنخا)

۳- روزه (صوما)

۴- رستاخیز (قیامتا)

۵- رسولان (شلیخه)

۶- تابستان (قطا)

۷- صلیب (صلیوا)

۸-  الیاس (ایلیا)

۹- موسی (موشی)

۱۰- تقدیس کلیسا (قودش عتا)

نماز روزانه کامل شامل:

نماز صبح (ساپرا)

نماز بعد از ظهر (رامشا)

نماز شب (للیا) می باشند. که البته باید اشاره کرد در ایام روزه بزرگ ۴ وقت نماز نیز به این اوقات اضافه می گردد.

از عید صعود مسیح به آسمان (سولاقا) نمازها در حیاط کلیسا برگزار می شوند و از اولین یکشنبه تقدیس کلیسا، دوباره نمازها در داخل کلیسا خوانده می شوند. در داخل کلیسا دعاها در محلی بنام (بیما) خوانده میشوند.

سه آئین مقدس برای عشاء ربانی بکار برده میشوند:

آئین حضرت آدای و ماری
آئین حضرت تئودور موپسوتیا
آئین حضرت نسطوریوس

کلیسای شرق در سال، ۷ عید رسمی اجراء می نماید که شامل:

۱- عید میلاد مسیح ۲- عید تعمید ۳- عید مکاشفه ۴- عید رستاخیز ۵- عید صعود مسیح به آسمان ۶- عید پنطیکاست ۷- عید پیدا شدن صلیب مسیح.

باید اشاره کرد که عید اوشانا و عید نوسردئیل (آب پاشی) از اعیاد غیر رسمی کلیسا بوده که ریشه در عرف و فرهنگ مردم دارند و هر ساله توسط کلیسای شرق آشوری برگزار می شوند.

کلیسا دارای ۷ راز (سر) مقدس می باشد که توسط آنان می تواند خدمات روحانی خود را برای اعضا به انجام رساند. این راز ها بمانند تار و پود پارچه ایست که به آن شکل و زیبائی میدهد.

این رازاها عبارتند از

کهانت ۲- روغن مسیحیت  ۳- تعمید ۴- ترسیم صلیب حیات بخش ۵- بخشش گناهان ۶- خمیر مایه مقدس ۷- قربانی مقدس-۱

کلیسا طی یک سال تمام یکشنبه ها مراسم عشا ربانی را برگزار مینماید و در برخی از ایام که مصادف با شهادت و یا وفات قدیسین می باشد مراسمی نیز به یادبود آنان اجرا می کند، تا شهادت ها و رشادت های آنان را به مردم بازگو نماید و آنان را الگوی زندگی روحانی مردم سازد.

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.