ازدواج همجنسگرایان بر اساس حکم دادگاه عالی آمریکا در سال ۲۰۱۵ در این کشور قانونی شده است اما پیروان ادیان و کلیساها با این حکم قانونی هنوز به تمامی کنار نیامد.

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، رهبران کلیسای متدیست آمریکا، دومین جمعیت بزرگ پروتستانها، طی بیانیه ای از تصمیم خود برای تقسیم کلیسا در دو سال آینده بین پروتستانهای طرفدار ازدواج همجنس گرایان و پروتستانهای مخالف ازدواج همجنس‌گرایان سخن گفته‌اند.

گاردین نوشت: در صورت تصویب این طرح در کنفرانس بین المللی کلیسای پروتستان که ماه می در مینپلیس برگزار میشود،جماعت کلیسای پروتستان به دو دسته تقسیم خواهند شد: شاخه سنتی که مخالف ازدواج همجنس گرایان مرد و زن، کشیش شدن همجنسگرایان، دو جنس‌گراها و ترانسها هستند و همچنین مخالف حضور این افراد در کلیسا و شاخه سهل گیرتر که هم ازدواج همجنس گرایان را به رسمیت میشمارد و هم به آنها اجازه کشیش شدن میدهد.

رهبران کلیسای متدیست میگویند این تقسیم بندی جدید کلیسا بر تمام پروتستانها در همه کشورهای جهان تاثیر خواهد گذاشت. جمعیت پروتستانهای کلیسای متدیست در آمریکا کمی بیش از ۱۳ میلیون و این تعداد در دیگر کشورهای جهان ۸۰ میلیون نفر است.

ازدواج همجنسگرایان بر اساس حکم دادگاه عالی آمریکا در سال ۲۰۱۵ در این کشور قانونی شده است اما پیروان ادیان و کلیساها با این حکم قانونی هنوز به تمامی کنار نیامد.

پایان پیام/ز

  • منبع خبر : موسسه گفتگوی ادیان