تاکید خیریه های مذهبی انگلیس بر نقش رهبران ادیان در مقابله با بحران کرونا

مهم ترین خیریه های دینی انگلیس در بحبوحه شیوع ویروس کرونا دست به دست هم داده اند تا بر نقش رهبران ادیان برای مقابله با این بحران تاکید کنند.

0

به گزارش ردنا (ادیان‌نیوز)؛ مهم ترین خیریه های دینی انگلیس در بحبوحه شیوع ویروس کرونا دست به دست هم داده اند تا بر نقش رهبران ادیان برای مقابله با این بحران تاکید کنند.

خیریه های «کمک های مسیحی» و «امداد اسلامی» حمایت از کادر درمانی و نیروهای خط مقدم مقابله با کرونا را در اولویت تلاش ها و فعالیت های خود قرار داده اند.

این خیریه ها از طریق برنامه های بین المللی و برنامه های خود در انگلیس و با دعا و نیایش کمک های خود را به افراد ارائه می دهند.

این دو خیریه اسلامی و مسیحی همبستگی خود را با میلیون ها مسلمان و مسیحی که نمی توانند در مراسم های مذهبی مساجد و کلیساها شرکت کنند،اعلام کردند.

نتایج تحقیقات انجام شده از سوی موسسه امداد مسیحی نشان می دهد که از هر پنج نفر سه نفر یعنی حدود ۶۱ درصد از انگلیسی ها معتقدند که رهبران ادیان نقش مهمی را در ارائه راهنمایی های اخلاقی و رهبری معنوی در دوران بحران های ملی مانند بحران کرونا ایفا می کنند.

در حالی که ۸۴ درصد از جمعیت جهان را گروه های مذهبی تشکیل می دهند تاثیر رهبران ادیان در مقابله با چالش هایی مانند ویروس کرونا می تواند معادلات را به طور کلی تغییر دهد.

منبع شبستان
شاید دوست داشته باشید