راهکارهای مقابله با ازدواج سفید از منظر قرآن و روایات

این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی راهکارهایی را برای پیشگیری از گسترش ازدواج سفید از منظر آیات و روایات پیشنهاد داده است.

0

ردنا (ادیان نیوز) – خانواده یکی از مهم­ترین پایه­ های اساسی جامعه است که با ازدواج شکل می­ گیرد. اهمیت این نهاد به حدی است که در قرآن و روایات به ارتباط بین اعضای آن از ابتدای تشکیل توجه ویژه­ شده و دستورات ویژه­ای برای آن مقدر شده است.

در طول زمان، عوامل متعددی روال طبیعی و فطری ازدواج را دگرگون ساخته و تا حدودی آن را از حالت شرع و عرف خارج کرده است. کاهش معنویت، دنیاگرایی، بی­ت عهدی طرفین و موانع اقتصادی از موارد مهمی است که در ایجاد این  تغییرات و شکل­ گیری پدیده­ای نظیر ازدواج سفید (نوعی زندگی زناشویی و برقراری رابطه جنسی بدون ثبت رسمی پیوند ازدواج) نقش داشته است.

این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی راهکارهایی را برای پیشگیری از گسترش ازدواج سفید از منظر آیات و روایات پیشنهاد داده است. نتایج پژوهش مؤید آن است که تمسک به قرآن و معنویت، گسترش آشنایی با فرهنگ آموزه­ های دینی، رعایت حیا و عفت، اهتمام و پایبندی به سبک زندگی اسلامی و الگو قراردادن زندگی پیشوایان معصوم (ع) مانع از شیوع این شکل از ارتباط حرام با عنوان ازدواج سفید در جامعه می ­­شود.

دانلود متن کامل مقاله راهکارهای مقابله با ازدواج سفید از منظر قرآن و روایات
دانلود متن کامل مقاله راهکارهای مقابله با ازدواج سفید از منظر قرآن و روایات