ببینید| اگر خاص باشید، علم خاص به شما می‌دهند

همه‌ ما دوست داریم خاص و منحصر به ‌فرد باشیم و از آگاهی ها و دانش های خاص و منحصر به فردی نیز بهره مند شویم. طبعا دست یافتن به چنین سطحی از آگاهی مستلزم ایجاد تغییرات جدی در اندیشه و رفتار ماست. بی تردید با خاص شدن و خاص زندگی کردن، می توان به علوم و دانش‌هایی رسید که دست دیگران از یافتن انها کوتاه است

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)؛ همه‌ ما دوست داریم خاص و منحصر به ‌فرد باشیم و از آگاهی ها و دانش های خاص و منحصر به فردی نیز بهره مند شویم. طبعا دست یافتن به چنین سطحی از آگاهی مستلزم ایجاد تغییرات جدی در اندیشه و رفتار ماست. بی تردید با خاص شدن و خاص زندگی کردن، می توان به علوم و دانش‌هایی رسید که دست دیگران از یافتن انها کوتاه است.

سخنان حجت الاسلام دکتر محمدتقی فعالی در این زمینه شنیدنی است.

شاید دوست داشته باشید