تفاوت حقوق بشر آمریکایی و اسلامی

حرکت آیت الله صافی، ویترین حکومت اسلامی است. حکومت ایران و بزرگان ایران، از مسئولین تا اندیشمندان، مخالف برخوردهای نژاد پرستانه هستند و طبق آن عمل می‌کنند.

0

ردنا (ادیان نیوز) – بوسه‌ی آیت الله صافی یک حرکت نمادین برای القای فرهنگ ضد نژادپرستانه بود و می شود با حرکت های مکرر پلیس، متفکرین و حاکمان نژاد پرست آمریکا که صدها سال است پوست کله‌ی رنگین پوستان را کندند و خون آنها را در شیشه کرده اند مقایسه کرد.

حرکت آیت الله صافی، ویترین حکومت اسلامی است. حکومت ایران و بزرگان ایران، از مسئولین تا اندیشمندان، مخالف برخوردهای نژاد پرستانه هستند و طبق آن عمل می‌کنند.

این پلیس آمریکایی هم که در مقابل دید همگان و به صورت زنده، یک رنگین پوست را خفه می کند و هیچ کس جرئت نزدیک شدن به صحنه را ندارد، نماد، غالب تفکر و ویترین حکومت آمریکاست. او صرفا یک پلیس نیست. او ویترینی از تفکر و خوی وحشی گری ایالات متحده است و صدها سال است بوده و ادامه دارد.

حرکت آیت الله صافی نماد تفکر شیعه است که ۱۴۰۰ سال است که بوده و ادامه دارد و حکومت هم تابع این تفکر است.

منبع رسانه ها
شاید دوست داشته باشید