تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

تفاوت مسیحی زادگان و نوایمانداران مسیحی

در مراودات و مناسبات مسیحیان با کشورهای مسلمان، همدلی، برادری موج می‌زند اما افرادی که توسط تبشیری‌ها به مسیحیت روی آورده‌اند معمولا از اسلام تصور خصمانه‌ای دارند که دلیل آن شرکت درکلاس‌های شستشوی مغزی از طرف سازمانهای تبشیری است.

0

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، رویکرد و نگاه مسیحی زادگان نسبت به اسلام و مسلمانان با افرادی که دین دیگری داشته توسط جریان‌های مسیحیت تبشیری تغییر دین داده‌اند، تفاوت آشکار و محسوسی دارد، بطوریکه برخلاف قاطبه مسیحیان، افراد به اصطلاح نوایمان نگاهی منفی به اسلام دارند .

در مراودات و مناسبات مسیحیان با کشورهای مسلمان، همدلی، برادری موج می‌زند اما افرادی که توسط تبشیری‌ها به مسیحیت روی آورده‌اند معمولا از اسلام تصور خصمانه‌ای دارند که دلیل آن شرکت درکلاس‌های شستشوی مغزی از طرف سازمانهای تبشیری است.

در این کلاس‌ها به صورت مستیقم و غیر مستقیم مطالب نقد اسلام به ذهن تازه مسیحی شده تزریق می‌شود و بعضا دیده می‌شود. جزو‌اتی با محتوای شبهات علیه اسلام در اختیار این افراد قرار داده می‌شود تا بیش از گذشته نسبت به اسلام دوری کنند و به مسلک جدید خود نزدیک‌تر گردند.

مسیحی زادگان و نوایمانداران مسیحی

منبع کانال تلگرامی فرق و ادیان
شاید دوست داشته باشید