تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

ببینید| چرا انسان به دین نیاز دارد؟

انسان «بهترین خواه بی‌نهایت طلب» است و دین به ما می‌آموزد که چه گزاره‌هایی با این بهترین‌خواهی متناسب و کدام انگاره‌ها با آن در تضاد هستند.

شاید دوست داشته باشید