تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

ببینید| حمایتِ مداخله جویانه نمایندگان اروپا از مجرمان درون ایران!

سیاست یک بام و دو هوای دولت ها و نمایندگان برخی کشورهای اروپایی، تشت رسوایی آنها را به زمین انداخته است

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، سیاست یک بام و دو هوای دولت ها و نمایندگان برخی کشورهای اروپایی، تشت رسوایی آنها را به زمین انداخته است؛ همانها که حمله مسلحانه در ایران را اعتراض اجتماعی میخوانند اما آن را برای کشورهای خود اقدام علیه حاکمیت دانسته و خشن ترین برخوردها را با مرتکبان می کنند. (اعتراضات فرانسه، آمریکا و …)

حمایت از رفتار مجرمانه بهاییان و اشک تمساحی که بر آنها میریزند، یکی از همین تناقضات مضحک است؛ افرادی تشکیلاتی که با فعالیت‌های ضداجتماعی، خرابکارانه و ضدایرانی دستورات اربابان صهیونیست خود را اجرا می‌کنند و همواره با جا به جا کردن جای ظالم و مظلوم سعی در جلب حمایت غرب و گاها دمیدن بر آتش تحریم ها دارند.

این رفتار ضد ایرانی به تلاش برای تشدید تحریم ها خلاصه نمیشود، یادمان نرفته از زمان شیوع کرونا، محتکران و قاچاقچیان بهایی نیز تلاش زیادی برای کسب ثروت از طریق بازی با جان مردم کردند؛ همانها که پشت شعار ایران دوستی پنهان می شوند.

شاید دوست داشته باشید