تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

اعقاب شمر در اندلس

محمد بن عبدالله ابن الخطیب در الاحاطه فی اخبار غرناطه از یکی از نوادگان شمر که به اندلس آمده و مناصبی بدست آورده یاد می کند.

ردنا (ادیان نیوز) – محمد بن عبدالله ابن الخطیب (م ۷۷۶)، در الاحاطه فی اخبار غرناطه (۳/۲۶۴ ـ ۲۶۶) از یکی از نوادگان شمر که به اندلس آمده و مناصبی بدست آورده یاد می کند. نام او صمیل بن حاتم بن عمر بن جذع بن شمر بن ذی الجوشن ضبابی کلبی است. این شخص متوفای ۱۴۲ هجری است و شرح حالش در الحله السیراء (۱/۶۷) و «تاریخ افتتاح الاندلس» (ص ۴۴ ـ ۴۶، ۵۱، ۵۹ ـ ۶۱) و منابع دیگر آمده است.

ابن الخطیب از کتاب «الخزائنی» در باره وی می گوید: جد او یکی از کشندگان حسین بن علی است، کسی که سر علی را برای یزید بن معاویه آورد. وقتی مختار به خوانخواهی حسین برخاست، شمر گریخت، به شام آمد و در آنجا در جاه و جلال زیست!! این صمیل همراه کلثوم بن عیاض برای نبرد به مغرب رفت، وارد اندلس شد و در سپاه مقدمه همراه بلج بن بشر قشیری بود.

ابن الخطیب می افزاید: ابن حیان، مطالب کتاب «الخزائنی» را (درباره سرنوشت شمر) قبول ندارد، و در کتاب «بهجه الانفس و روضه الانس» نوشته است: صمیل بن حاتم، کسی است که جدش شمر از اهالی کوفه و قاتل حسین بود. مختار او را گرفت و کشت، خانه اش را منهدم کرد، و فرزندانش از کوفه رفتند.

این صمیل در اندلس، شأنی داشت و در سخا و بزرگی بر همراهانش برتری یافت. آنگاه اخباری از وی نقل می کند، و این که پیش از روی کار آمدن عبدالرحمن بن معاویه اموی (بنیانگذار دولت اموی در اندلس) او وزارت یوسف بن عبدالرحمن فهری داشت. مدتی هم میان او و عبدالرحمن بن معاویه، روابط خوب نبود، تا این که بار دیگر در قرطبه به وی پیوست، و هر جمعه به دیدار امیر اموی می شتافت. [عجالتا این خبری است از یکی از اعقاب شمر داریم].

یادداشتی از رسول جعفریان

به خواندن ادامه دهید

گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.