خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین اخبار ادیان، خبرهای دینی، ارامنه، زرتشتی، کلیمیان، بهائیان و اقلیت‌های دینی و مذهبی و فرقه‌ها، مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی

رسول جعفریان

گزارش ظلمت مُظلمه، نقدی بر بابیه از سال ۱۲۶۸ق

ظلمت مظلمه توسط علی اصغر بروجردی در سال 1268 ق علیه بابیه نوشته شده و آنچه در پی می آید مقدمه ای است که بر متن چاپی آن نوشته ام. ارزش این نقد، به دلیل قدمت آن و تحلیل هایی است که از این جریان دارد.

مهر دینی زدن بر علم کیمیا

ما از دو درگاه می توانیم درباره «علم دینی» و مدعایی که در این باب هست بحث کنیم. یکی از مسیر بحث از ماهیت علم و تعریف آن بر اساس مباحث جدید فلسفه علم و از درگاه بحث تاریخی درباره شکل گیری علوم در میان…

انتخابات ١۴٠٠ و مسأله ظهور

سالهاست بسیاری از سخنرانان عادت کرده اند مسائل انقلاب را با ظهور پیوند بزنند و هر روز افاضات خلاقانه و تازه ای داشته باشند. بد نیست چند نمونه از یکی از میدان داران این فضا بیش از آن که در «زمان» باشند…