خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

بخش گاتاها مناجات های زرتشت در مقام نیایش با اهورا مزداست

پروفسور حسن امین:

پروفسور امین در یادداشتی کوتاه نوشت: پنجم دی را روز آسمانی شدن دین آور بزرگ ایران باستان حضرت زرتشت خوانده اند.

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، در آغازین گفتار باید اعتراف کنیم که ما هنوز به تاریخ درست ظهور زرتشت دسترسی نداریم و نمی توانیم به طور قطع بگوییم این پیامبر باستانی در چه قرنی ادعای پیامبری نموده است زیرا اقوال نویسندگان که از دوره باستان تا کنون در این باره قلمفرسایی نموده اند و سنوات داده شده از سوی آنها برای ظهور اشور زرتشت به قدری مختلف است و با هم چنان فاصله دارند که سازش میان آنها به هیچ روی امکان پذیر نیست بعضی از مورخین تاریخ پیدایش اورا حدود سده ی ششم یا هفتم پیش از میلاد مسیح به عقب می برند.

پروفسور سیدحسن امین می نویسد: «در اسلام هم، زرتشتیان در رده کلیمیان ( پیروان حضرت موسی) و مسیحیان( پیروان حضرت عیسی )، ” اهل کتاب ” شمرده می شوند. در اساسنامه قدیمی حزب ایران ( تاسیس ۱۳۲۳) هم شرط عضویت در حزب تدین به دیانت اسلام یا کیش زرتشتی بود.

کتاب مقدس زرتشتیان، اوستا ست و بخش گاتاها مناجات های شخص زرتشت در مقام نیایش با اهورا مزداست. من تمام متن گاتاها را در مجلد سوم شاهنامه امین به نظم در آورده ام و در حواشی کتاب هم از باب مطالعه تطبیقی، وجوه اشتراک این متن مقدس زرتشتی را با ادعیه ماثور اسلامی استخراج و ارایه کرده ام.»

منبع سربداران
به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.