مرور دسته

یادداشت

آزادی قدس، آرمان ادیان ابراهیمی

کارشناس مسائل خاورمیانه: صهیونیسم می‌داند که غرب که پناه اصلی او در این تاریخ ۷۲ ساله بوده اینک گرفتار انبوه حوادث است و نمی‌تواند کمکی به ادامه حیات صهیونیسم نماید.