تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور دسته

یادداشت

سقوط اخلاق در حوزه سیاست

هدف از تأسیس جمهوری اسلامی سعادت‌محوری و فضیلت‌محوری و همچنین ارتباط اخلاق و سیاست بوده است. اما در طول زمان، در منحنی زوالِ اخلاق و فضیلت در حوزه سیاست قرار گرفتیم

روز حقوق بشر اسلامی در تقویم اسلامی

 5 اوت روز حقوق بشر اسلامی معرفی شد تا به کشورهای دیگر، این حقوق را معرفی کنند. این اعلامیه ۲۵ ماده و یک مقدمه دارد. در تقویم اسلامی ۱۴ مرداد، روز حقوق بشر اسلامی است که نماد ابراز هویت انسانی از سوی…