تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
بایگانی دسته

یادداشت

«آقازاده» و نصایح متناسب قرآنی

«آقازاده» سریالی در شبکه خانگی است که سازندگان آن در ابتدای هر قسمت به یک آیه، دعا یا روایت استناد می‌کنند و مفاهیم این متون متناسب و منطبق با قصه‌هاست.

محمد را بگویید برخیزد

محمد را بگویید برخیزد، خود و دینش را دوباره معنا کندو به صورت جماعت«اللّه اکبر»گویان، معنایی دوباره دهد،و ایدئولوژی های پروحشت را امنیت بخشد.

شرح صدر پیامبرانه

حضرت محمد(ص) به دليل داشتن شرح صدر بود كه توانست ميان قبايل متخاصم آن زمان وحدت پديد آورد و آنها را به امتي يگانه بدل سازد.

محمد جاودان؛

امام صادق (ع) و تأسیس مذهب

اگر از ما بپرسند دینتان چیست، خواهیم گفت اسلام. و اگر سؤال کنند مذهبتان چیست خواهیم گفت تشیع. این پاسخ درستی است اما دقیق نیست!

دیدگاه ادیان مختلف در ارتباط با سقط جنین

با توجه به اصل لاضرر و لاضرار در اسلام، چنین استدلال می شود که سقط جنین تنها در صورتی که ادامه حاملگی حیات مادر را به خطر بیندازد و به طریقه دیگر نجات مادر ممکن نباشد، جایز می باشد.

مشروعیت‌زدایی از نهادی کهن

چندی است که جامعه مدرسین که نهادی نوظهور و محصول یک امر سیاسی و برهه‌ای خاص بوده با پیش فرض تکلیف و تکفل خود در صیانت از نهاد مرجعیت و روحانیت به طرد و نفی فقیهان و جریاناتی حوزوی غیر همسو که سخنان و…