تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور دسته

گفت‌و‌گوی ادیان

امام خمینی و اقلیت‌های دینی

امام خمینی گام های بلندی در گشودن راه های جدید در بینش فقهی، سیاسی و مسائل حقوق بشری برداشتند. ایشان ضمن وارد کردن مقوله های عرفانی در شخصیت و ارزش انسان به قلمرو مباحث فقهی حقوق بشر، اصولاً با تکیه…