مرور دسته

جامعه و حقوق

اخبار، مقالات و خواندنی های جالب مربوط به مسائل و پدیده های حقوقی اجتماعی ادیان و مذاهب گوناگون ایران و جهاد را اینجا بخوانید

پیشنهادی برای صلح بین ادیان

آرمسترانگ، پژوهشگر بریتانیایی معتقد است که هسته مرکزی سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام همانا عدالت خواهی، شفقت ورزی، صلح و آرامش است و حرکت از اعتقاد به سوی ایمان راه حل اساسی برای از بین بردن تمامی نزاع…

چرا در زندگی بی‌قراریم؟

بی‌توجهی به معرفت عقلی، روحی و معنوی باعث ایجاد بیماری‌های روحی در جامعه شده است. همان‌طور که جامعه امروز ما گرفتار بیماری‌های جسمی مانند چاقی، بیماری قلبی، عروقی و ... است دچار «چه کنم! چه کنم!»،…

اوصاف حقوق بشر در نظام حقوقی اسلام

در اعلامیه جهانی حقوق، هیچ نمودی از تأثیر معنویت و امور اخروی در زندگانی دنیای انسان مورد اعتراف و تأکید نیست و در این رابطه خود را کاملاً بی‌طرف نشان داده است؛ برای اعلامیه‌نویسان هیچ رسالتی برای…