مرور برچسب

آئین دائو

ارتباط انسان و طبیعت در اسلام و آیین دائو (۳)

 ردنا (ادیان نیوز)/ مى توان گفت که دائو، به عنوان اصل جهان، ویژگیهایى دارد که بى شباهت به صفات خداى متعال در قرآن کریم نیست; من جمله اینکه وصف ناپذیر، جاودان، سرچشمه خلاّق هستى و به دور از دسترس حواسّ…