مرور برچسب

آینده پژوهی ادیان

آینده ادیان در افق ۲۰۵۰

به گزارش ادیان نیوز (ردنا)؛ همزمان با تغییر شتابنده الگوها و روندهای جهانی، مشخصات و سیمای مذهبی جهان نیز به‌سرعت در حال تغییر بوده و تحت‌تأثیر عوامل مختلفی همچون تفاوت در نرخ باروری، تعداد جمعیت جوان…