مرور برچسب

احکام بهائی

نمادسازی پیشوایان بهائیت نشان بر چیست؟!

به گزارش ادیان نیوز؛ در بسیاری از گروه‌ها، انجمن‌ها، سازمان‌ها و حتی مکاتب و مذاهب، نمادهای زیادی وجود دارند و برای این نمادها که معمولاً توسط برخی از رؤسا، رهبران و پیروان آن‌ها طراحی شده، تفاسیر…