مرور برچسب

اخبار ادیان

اعدام ناقل عمدی ویروس کرونا جایز است

«شیخ عبدالله المنیع» عضو هیئت علمای بزرگ عربستان سعودی گفت:صدور حکم اعدام تعزیری برای کسانی که به صورت تعمدی نسبت به انتقال ویروس کرونا به دیگران و اختلاط با آنها اقدام می کنند، جایز است.

نگاهی گذرا به تقویم ادیان؛ سالشمار دین زرتشت

ردنا (ادیان نیوز)/ ادیان ، افزون بر وجوه اعتقادی  ، عملی ، اخلاقی و … صاحب وجه آیینی اسطوره ای نیز هستند . این وجه آیینی گو اینکه با سایر وجوه دین در ارتباط است ، به خودی خود دارای اهمیت است . وجه…

پیوند تنگاتنگ دین و گردشگرى

شمارى از محققان معتقدند كه گردشگرى در اساس خود، پديده اى دينى است. براى نمونه به باور مكانل گردشگر همان «زائر روزگار مدرن» است كه در جستجوى امرى متعالى و فرامعمول به سير و سياحت مى‌پردازد.

الوهیت در عرفان ساتیا سای بابا

عرفان های نوظهور اشاره به رونق جریان های فکری است که در چند ده ه گذشته با شکلی متفاوت در دنیای معنوی به راه افتاده است.در بدو فراگیری این عرفان ها امر بر برخی مشتبه شد که عرفانهای نو ظهور، گرایشات…