مرور برچسب

اخبار ادیان

ماجرای کرونا را از قرآن پرسیدم

چند صباحی است که ویروس منحوس کرونا بر حلقوم زمین و زمینیان چنگ انداخته و خانواده‌ها را خانه‌نشین و بسیاری از صاحبان کسب و کار را خانه خراب کرده است. این دشمن نامرئی مردم، ساحت سلامت ملت‌ها را متزلزل و…