مرور برچسب

اخلاق جهانی

بدون گفت‌وگو صلحی میان ادیان برقرار نخواهد شد

اشاره: از نظر هانس کونگ متأله کاتولیک، دین در دنیای امروز به عامل قدرت تبدیل شده است. وی اعتقاد دارد درحالی‌که روزبه‌روز به محبوبیت دین اسلام و آیین بودیسم افزوده می‌شود، مسیحیت از شرایط مشابهی…

اخلاق جهانی ضرورت جامعه جهانی

نویسنده : سید حسین شرف الدینچکیده: فرایند جهانی شدن هم عامل و هم نتیجه مجموعه ای از تحولات بنیادین ، متنوع و پهن دامنه ای است که در عالم انسانی بوقوع پیوسته و در حال وقوع است . بالطبع این مرحله از…