مرور برچسب

ادبیات مذهبی

تن‌فروشی در قبر را چه معنا کنیم؟

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، دکتر مهراب صادق‌نیا، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب در جدیدترین پست تلگرامی‌اش چنین نوشت: برای ما مسلمانان، مرگ و نمادهای آن، همواره افزایش حس اخلاقی زیستن…