مرور برچسب

ادیان شرقی

مراسم آماده سازی کودکان برای راهب شدن

به گزارش ادیان نیوز، این مراسم با حضور والدین کودکان و راهبان ارشد معبد Jogye برگزار شد و کودکان از اینکه سرشان توسط راهبان تراشیده شد به گریه افتادند. پسران 5 تا 7 ساله در این معبد حضور می یابند…