مرور برچسب

ادیان مختلف

انسان کامل از نگاه ادیان مختلف

کمال انسان در همه مکاتب مورد توجه بوده است؛ با این تفاوت که هر یک تعریف خاصی از کمال داشته و جنبه های کمال انسانی را متفاوت می دانسته اند.

نقدی بر رواج «اسلام سیاسی» در آلمان

به گزارش  ادیان نیوز - ردنا - علی مته، سردبیر سایت آلمانی اسلامیک در گزارشی در این سایت نوشت: این واژه‌ها در حالی وارد گفتمان سیاسی شده‌اند که درباره آن‌ها، بحث‌های علمی وجود ندارد. این مسئله پس از…