مرور برچسب

ادیان و گردشگری

گردشگری باید بخشی از الهیات شود

به گزارش ادیان نیوز (ردنا)، حمیده امیریزدانی؛ دکترای مطالعات تطبیقی ادیان و‌ کارشناس مدیریت جهانگردی، در سی‌ویکمین شماره از سلسله یادداشت‌هایش با نام «یادداشت‌ چمدانی» چنین نوشت: در مسیحیت، به ویژه…