مرور برچسب

ارتدکس افراطی

اوضاع از دست مسئولان صهیونیستی خارج شده است!

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ برنامه «داخل اسرائیل» سعی دارد به موضوعات حقیقی بپردازد که نشانگر فروپاشی داخلی رژیم صهیونیستی است و در این قسمت حملات یهودیان افراطی ضدصهیونیست به مقامات محلی اسرائیلی از…