مرور برچسب

افزایش دمای زمین

رویکرد معنوی شما در قبال بحران محیط زیست چیست؟

به گزارش سرویس ترجمه ادیان نیوز (ردنا)، بحران‌های گوناگون زیست‌محیطی، زاییده مدرنیته و کم‌رنگ شدن خدامحوری در عرصه زندگی بشر است. واقعیت ین است که ما و نسل ما، والدین و اجدادمان، همگی به خاطر غفلت در…