درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

افلاتون نوشیروان سهرابی