مرور برچسب

السلفیة

محمد سعید رمضان البوطی، عالم تقریبی اهل سوریه

به گزارش ادیان نیوز، محمدسعید رمضان البوطی امام جماعت اهل سنت مسجد جامع اموی دمشق، که دکترای خود را از دانشگاه الازهر گرفت و رئیس دانشکده شریعت دانشگاه دمشق شد، به علت نظرش در سلفیه مورد انتقاد سلفیان…