مرور برچسب

الهیات گردشگری

پیوند تنگاتنگ دین و گردشگرى

شمارى از محققان معتقدند كه گردشگرى در اساس خود، پديده اى دينى است. براى نمونه به باور مكانل گردشگر همان «زائر روزگار مدرن» است كه در جستجوى امرى متعالى و فرامعمول به سير و سياحت مى‌پردازد.

گردشگری فرصتی برای تجربه معنوى

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، حمیده امیریزدانی؛ دکترای مطالعات تطبیقی ادیان و‌ کارشناس مدیریت جهانگردی، در چهل و پنجمین شماره از سلسله یادداشت‌هایش با نام «یادداشت‌ چمدانی» چنین نوشت: گردشگری به ظاهر…