درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

بحران کرونا

رئیس اداره دینی مسلمانان روسیه:

دین مهم‌ترین پشتیبان انسان در بحران کروناست

رئیس اداره دینی مسلمانان روسیه تأکید کرد: بحران کرونا یکی از آزمایش‌های الهی برای بشریت است تا معلوم شود که آیا بشر قدرت عقل خود را برای رویارویی با مشکلات به کار می‌گیرد و راه خیر و نیکی را…