بایگانی‌ تیخوانا
زنان مسلمان لاتین، برای مهاجران و بی خانمان ها پناهگاه می سازند ۲۸ مهر ۱۳۹۸

زنان مسلمان لاتین، برای مهاجران و بی خانمان ها پناهگاه می سازند

در حالی که تعداد مهاجران و پناهندگان مسلمان در مکزیک رو به افزایش است، بنیاد مسلمانان لاتین در شهر تیخوانا قصد ساختن یک پناهگاه برای آنان و همچنین زنان و کودکان آوارده دیگر ادیان را دارد.