بایگانی‌ حجت الاسلام قاسمیان
راهکار خلاقانه صدا و سیما برای حل مشکل تجرد دختران! ۱۰ آبان ۱۳۹۸

راهکار خلاقانه صدا و سیما برای حل مشکل تجرد دختران!

هر چند که روحانی برنامه مدام تاکید داشت که قصد ما ترویج چند همسری نیست، اما سخنان او مبنی بر اینکه مردانی که چنین کاری می کنند افرادی مسئولیت پذیر هستند و در عین حال زنانی هم که با این موضوع کنار نمی یایند بی مسئولیت هستند راه دیگری باقی نمی گذاشت جز اینکه همین تعبیر هم مبنی بر تشویق چند همسری از این برنامه بشود.