بایگانی‌ داخل اسرائیل
اوضاع از دست مسئولان صهیونیستی خارج شده است! ۰۷ آبان ۱۳۹۸
گزارش هیسپان تی وی از «داخل اسرائیل»:

اوضاع از دست مسئولان صهیونیستی خارج شده است!

یهودیان افراطی در ماه می گذشته حملاتی به مقامات محلی اسرائیلی از جمله افراد پلیس، آتش‌نشانان و سربازان داشتند که در این قسمت از برنامه «داخل اسرائیل» (Dentro de Israel) بررسی شده است.