بایگانی‌ دانشگاه دالاس
ادیان ابراهیمی ظرفیت‌های بی‌نظیری برای برقراری صلح دارند ۱۶ آبان ۱۳۹۸
استاد دانشگاه دالاس آمریکا؛

ادیان ابراهیمی ظرفیت‌های بی‌نظیری برای برقراری صلح دارند

یک استاد دانشگاه دالاس واقع در ایالت تگزاس آمریکا تأکید کرد که ادیان ابراهیمی ظرفیت‌های بی‌نظیری برای برقراری صلح و آشتی در جوامع خود و سطح جهان دارند.