بایگانی‌ رسول جعفریان
چرا نگاه تمدنی نداشته‌ایم؟ ۱۲ مهر ۱۳۹۸
گزارشی از درس فرهنگ و تمدن اسلامی

چرا نگاه تمدنی نداشته‌ایم؟

آنچه سبب می‌شود تا ما بگوییم نگاه تمدنی نداشته‌ایم، این است که اصطلاحات لازم برای این کار در میان ما نبوده است. حتی کلمه تمدن که در لغت به معنای شهرنشینی است، و در دوره جدید به معنای تکامل و پیشرفت و ترقی بکار می‌رود، در گذشته ادبی ما، تنها در معنای لغوی بکار رفته و معنای اصطلاحی آن مورد توجه نبوده است.

«مرآت الغیب؛ در اخبار غیبی و وقوع برخی از علائم ظهور» منتشر شد ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
به کوشش رسول جعفریان؛

«مرآت الغیب؛ در اخبار غیبی و وقوع برخی از علائم ظهور» منتشر شد

کتاب «مرآت الغیب؛ در اخبار غیبی در باب علوم جدید و وقوع برخی از علائم ظهور» تألیف سیدمحمدعلی مبارکه‌ای به‌کوشش رسول جعفریان و به همت نشر مورخ منتشر شد.