تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

رسول جعفریان

سید جعفر مرتضی در بستر زمانه خویش

اگر بخواهیم در باره سید جعفر مرتضی از این زاویه سخن بگوییم، باید ایشان را فردی فعال بدانیم. این بار سید جعفر، ابزار تاریخ را دارد و با این ابزار می خواهد در جامعه و جریان فکری جامعه خود تأثیر گذار…

راهی که ما باید برویم

تنها مدل برای داشتن یک کشور نیرومند در اقتصاد و سیاست، اروپا یا امریکا یا حتی چین نیست، کشورهایی مثل سنگاپور یا ژاپن یا مالزی هم هست...

اعقاب شمر در اندلس

محمد بن عبدالله ابن الخطیب در الاحاطه فی اخبار غرناطه از یکی از نوادگان شمر که به اندلس آمده و مناصبی بدست آورده یاد می کند.

چرا طبری مورخ، کتابی درباره غدیر نوشت؟

این نوشته، مشتمل بر چند نکته در باره رویداد غدیر است، در باره سند آن و نیز دشواری هایی که برای روایت و درایت آن در تاریخ پیش آمد. چرا حدیث غدیر را کسی نتوانست انکار کند؟ چرا طبری آن را در تاریخش…