مرور برچسب

رسول جعفریان

استاد سید جعفر مرتضی به مثابه یک مورخ – متکلّم

ردنا (ادیان‌نیوز)/ معمولاً استاد سیدجعفر مرتضی با دانش سیره نبوی و امامان شناخته می‌شود و البته حق هم همین است؛ زیرا در این زمینه فعالیت علمی برجسته و تأثیرگذاری روشنی در دوایر علمی این حوزه داشته…

چرا نگاه تمدنی نداشته‌ایم؟

گزارشی از درس فرهنگ و تمدن اسلامی ۱. در فرهنگ تاریخی ما مسلمانان، نگاه تمدنی به تاریخ نبوده و غالبا همان نگاه‌های سیاسی و احیانا اجتماعی غیر پویا به تاریخ گذشته وجود داشته است. نگاه تمدنی، نگاهی است…