بایگانی‌ رهبران کاریزماتیک جهان اسلام
درباره رهبران کاریزماتیک جهان اسلام در کتاب islamic empires ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

درباره رهبران کاریزماتیک جهان اسلام در کتاب islamic empires

کتاب «امپراتوری‌های اسلامی» نوشته «جاستین ماروتسی»، نویسنده انگلیسی است که در آن مطالبی درباره ۱۵ شهر مهم جهان اسلام آمده است.