تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور برچسب

سنت و مدرنیته

شایگان با دیدگاه شرقی به جهان نگاه می‌کرد

به گزارش درنا (ادیان‌نیوز)، فتح الله مجتبایی، دین‌شناس و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پانصد و هفتاد و نهمین شب بخارا به نام شب داریوش شایگان و شناخت هند با اشاره به شخصیت فردی شایگان…