مرور برچسب

علوم شناختی

الهیات علوم شناختی در ایران شناخته شده نیست

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ مصاحبه ای که در ادامه می خوانید، گفتگوی ماهنامه عصر اندیشه با همایون همتی، استاد ادیان و عرفان تطبیقی در دانشگاه‌های ایران و آلمان راجع به وضعیت رشته الهیات علوم شناختی در…