بایگانی‌ علوم شناختی
الهیات علوم شناختی در ایران شناخته شده نیست ۱۲ آبان ۱۳۹۸

الهیات علوم شناختی در ایران شناخته شده نیست

تنها جایی که در این کشور الهیات علوم شناختی را اخیراً تأسیس کرده‌اند دانشگاه ادیان و مذاهب قم است که باید هم تحسین‌شان کرد و هم به آن ها تبریک گفت.